Χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο

2022-1-DE02-KA220-ADU-000085106

Grand

Friend

Διαγενεακός κόμβος για τη βελτίωση των βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και Επιχειρηματική νοοτροπία

GrandFriend

Σκοπός και στόχοι του έργου

Σκοπός και στόχοι

^

ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη των διαγενεακών προγραμμάτων στη βιώσιμη γεωργική ανάπτυξη,

^

να προωθήσει την ενεργό πολιτειότητα μεταξύ της προηγούμενης γενιάς αγροεπιχειρηματιών,

^

ενίσχυση της εμπλοκής της νέας γενιάς με τις βιώσιμες γεωργικές πρακτικές,

^

ευαισθητοποίηση σχετικά με τα περιεκτικά χαρακτηριστικά των ΟΠ,

^

να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των νέων και των προηγούμενων γενεών στον γεωργικό τομέα- και

^

να βρουν λύσεις στα προβλήματα αυτά μέσω της συμμετοχής Ινστιτούτων Δια Βίου Μάθησης / Εκπαιδευτών / Εκπαιδευτικών που εστιάζουν στη γεωργία και άλλων σχετικών φορέων.

 

GrandFriend MainPage
GrandFriend MainPage 2
EN-Funded by the EU-BLACK

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές.

Πλατφόρμα αποτελεσμάτων έργου Erasmus+

Εδώ είναι ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα αποτελεσμάτων του έργου Erasmus+ του έργου

Συνεργάτης

Challedu

Η CHALLEDU είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός που πρωτοπορεί σε νέα μοντέλα μάθησης, ένταξης και δέσμευσης. Η CHALLEDU αποτελεί έναν από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες Ε&Α σε λύσεις παιχνιδιών για την εκπαίδευση και την ένταξη. Η ομάδα μας αποτελείται από διαχειριστές έργων, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, σχεδιαστές παιχνιδιών, προγραμματιστές, γραφίστες και διαμεσολαβητές που σχεδιάζουν και υλοποιούν παιγνιώδεις εμπειρίες, παιχνίδια, τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαλεία, πλατφόρμες και εφαρμογές με βάση διατομεακές, διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Επικεντρωνόμαστε σε 2 κύριους τομείς: εκπαίδευση και καινοτομία, κοινωνική ένταξη.

CIP

Η Citizens In Power (CIP) είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση. Το CIP αποτελεί έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς στην Κύπρο στους τομείς της παγκόσμιας εκπαίδευσης, της κοινωνικής καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, του STEM και της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την επίτευξη αυτών των στόχων το CIP έχει συνεχή συνεργασία με τα κορυφαία πανεπιστήμια, σχολεία, ΜΚΟ και ερευνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο για την ανάπτυξη έργων, εκπαιδεύσεων και εκπαιδευτικού υλικού. Το CIP διατηρεί ένα πολύτιμο δίκτυο επαγγελματιών εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών εμπειρογνωμόνων με εμπειρία τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση.

KMOP

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, που ιδρύθηκε το 1977, είναι μία από τις παλαιότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, η οποία προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης και υλοποιεί διάφορα προγράμματα με στόχο την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της ευημερίας των ατόμων και των κοινοτήτων. Το ΚΜΟΠ δημιούργησε τον Κόμβο Εκπαίδευσης και Καινοτομίας ΚΜΟΠ, με στόχο τη δημιουργία ενός κόμβου γνώσης που προσφέρει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πόρων και εκπαιδεύσεων, αξιοποιώντας τη γνώση που έχει αποκτήσει η οργάνωση από το εκτεταμένο έργο της στον τομέα. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα και ομάδες να πλοηγηθούν στο κοινωνικό τους οικοσύστημα προς την επίτευξη των στόχων τους και να συμβάλουν σε ένα πιο περιεκτικό και βιώσιμο μέλλον. Μέχρι στιγμής, τα προγράμματα αυτά έχουν επηρεάσει τις ζωές περισσότερων από 17.500 ατόμων, παρέχοντάς τους τα εργαλεία και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν σε όλες τις πτυχές της ζωής. Μάθετε περισσότερα: https://education-hub.kmop.org/about-us/

L4Y

Η L4Y Learning For Youth είναι μια καινοτόμος και προοδευτική εταιρεία τέχνης και τεχνολογίας που ιδρύθηκε για να δώσει τη δυνατότητα στους νέους και τους εκπαιδευόμενους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να ευδοκιμήσουν σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Με έμφαση στις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως οι κβαντικές τεχνολογίες (QT), το blockchain, η ψηφιακή τέχνη και η τεχνητή νοημοσύνη, η L4Y αναγνωρίζει τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο που θα έχουν αυτές οι τεχνολογίες στην καθημερινή μας ζωή και στις δεξιότητες που απαιτούνται για το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος. Η L4Y είναι αφοσιωμένη στον σκοπό της προστασίας του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης αυτού του πιεστικού προβλήματος μέσω της εφαρμογής καλλιτεχνικής και τεχνολογικής τεχνογνωσίας.

PFA

Το Polish Farm Advisory and Training Centre Not-For-Profit είναι μια ιδιωτική μη κερδοσκοπική νομική οντότητα που παρέχει αποτελεσματικές συμβουλευτικές και ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολωνικές αγροτικές επιχειρήσεις και μεμονωμένους αγρότες, προκειμένου να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν τις αγροτικές τους επιχειρήσεις με επιτυχία από την αρχή, να τις αναπτύξουν αποτελεσματικά και να τονώσουν την ανάπτυξή τους στο μέλλον, εξασφαλίζοντας την οικονομική βιωσιμότητά τους. Οι στόχοι μας είναι: αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στις αγροτικές περιοχές, ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών με τη διάθεσή τους στο ευρύ κοινό.

Κατηγορίες

WP2 - Παιδαγωγικός οδηγός

Οι θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ δύο ομάδων γενεών έχουν κάποια σημαντικά αποτελέσματα και για τις δύο ηλικιακές ομάδες με θετικό αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική υγεία, την ευημερία και τις κοινωνικές σχέσεις (S. Zhong et al. 2020). Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να να ενεργοποιήσουν την προηγούμενη γενιά αγροεπιχειρηματιών και να δώσουν μια αίσθηση ένταξης με την ανταλλαγή των εμπειριών τους- μπορούν να
επίσης να μειώσουν το αίσθημα απομόνωσης και να ανακουφίσουν τυχόν σημάδια κατάθλιψης.

WP3 - Ψηφιακό παιχνίδι

Το Πακέτο Εργασίας 3 θα προσεγγίσει τις μεθόδους μάθησης με βάση το παιχνίδι (GBL) για ενήλικες αναπτύσσοντας ένα μη γραμμικό εκπαιδευτικό παιχνίδι με βάση τη διαδραστική ψηφιακή αφήγηση (IDS). Το IDS είναι δυναμικό και επιτρέπει στους παίκτες να ενεργούν σαν να είναι οι κύριοι χαρακτήρες της ιστορίας, να επιλέγουν μεταξύ πολλαπλών μονοπατιών και στην ουσία να τροποποιούν την ιστορία με βάση τις ενέργειές τους.

WP4 - Ενότητα πρακτικής μάθησης & AgroLabs

Η εκπαιδευτική ενότητα θα αποτελείται από 10 μαθήματα και θα περιλαμβάνει έναν λεπτομερή και εκτενή κατάλογο πηγών σχετικά με τις σύγχρονες βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και επιχειρηματικές δεξιότητες. Κατά βάση, η σειρά των Μαθημάτων θα κάνει χρήση διαφόρων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του παιχνιδιού ρόλων ζωντανής δράσης. Αυτή η ενότητα θα εισάγει στους συμμετέχοντες των μαθημάτων ορισμένες από τις ορολογίες του Οδηγού.

Νέα

Άλλες εκδηλώσεις σχετικά με έργα

Ορισμοί και ορολογία

Ορισμοί και ορολογία

Διαγενεακό πρόγραμμα

Τα διαγενεακά προγράμματα είναι πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση των δεσμών μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, συνήθως ηλικιωμένων ενηλίκων και νεότερων γενεών, όπως τα παιδιά ή οι έφηβοι. Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη δημιουργία ευκαιριών για αμοιβαία μάθηση, υποστήριξη και εμπλουτισμό καθώς και στη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των γενεών. Μπορούν να έχουν πολυάριθμα οφέλη, όπως η μείωση του ηλικιακού ρατσισμού, η προαγωγή της ψυχικής και συναισθηματικής ευεξίας και η ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών.

Ορισμένα παραδείγματα διαγενεακών προγραμμάτων περιλαμβάνουν:

 1. Υιοθετήστε έναν παππού και μια γιαγιά: Αυτό το πρόγραμμα συνδέει ηλικιωμένους με νέους που μπορεί να μην έχουν παππούδες κοντά τους ή στη ζωή τους. Μπορούν να επισκέπτονται ο ένας τον άλλον, να περνούν χρόνο μαζί και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες για να δημιουργήσουν έναν δεσμό που μοιάζει με τη σχέση παππού- εγγονιού.
 2. Διαγενεακή καθοδήγηση: Οι μεγαλύτεροι ενήλικες μπορούν να λειτουργήσουν ως μέντορες για τους νέους, προσφέροντας καθοδήγηση, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και παρέχοντας υποστήριξη σε διάφορες πτυχές της ζωής, όπως οι ακαδημαϊκές σπουδές, η επιλογή καριέρας και η προσωπική ανάπτυξη.
 3. Διαγενεακά καλλιτεχνικά προγράμματα: Οι πρωτοβουλίες αυτές φέρνουν σε επαφή ηλικιωμένα και νεότερα άτομα για να συνεργαστούν σε καλλιτεχνικά έργα, όπως η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός ή το θέατρο. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος των γενεών και να ενθαρρύνουν τη δημιουργική έκφραση.
 4. Κοινή διαβίωση: όπου οι νεότερες και οι μεγαλύτερες γενιές ζουν μαζί στην ίδια κοινότητα, συγκρότημα διαμερισμάτων ή οίκημα . Αυτό μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος όπου οι κάτοικοι διαφορετικών ηλικιών μπορούν να αλληλεπιδρούν και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο.
 5. Διαγενεακός εθελοντισμός: Προγράμματα που περιλαμβάνουν εθελοντές τόσο μεγαλύτερης ηλικίας όσο και νεότερους που εργάζονται μαζί σε έργα κοινωφελούς εργασίας, μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση των δεσμών και στην οικοδόμηση μιας αίσθησης ομαδικότητας μεταξύ των γενεών.
 6. Διαγενεακή εκπαίδευση: Ορισμένα σχολεία και πανεπιστήμια δημιουργούν ευκαιρίες για ηλικιωμένους ενήλικες ώστε να παρακολουθούν μαθήματα με νεότερους φοιτητές ,προωθώντας έτσι ένα ποικιλόμορφο μαθησιακό περιβάλλον, όπου άτομα διαφορετικών ηλικιών μπορούν να μαθαίνουν ο ένας από την οπτική του άλλου.
 7. Τεχνολογική βοήθεια: Πολλά προγράμματα στοχεύουν να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα, βάζοντας νεότερα άτομα να διδάξουν στους ηλικιωμένους πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, όπως τα smartphones, τους υπολογιστές και το διαδίκτυο.

IΠρογράμματα διαγενεακών δραστηριοτήτων μπορούν να βρεθούν σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως σχολεία, κοινοτικά κέντρα, εγκαταστάσεις ηλικιωμένων και θρησκευτικά ιδρύματα. Με την προώθηση της κατανόησης και της συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών γενεών, τα προγράμματα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία πιο συνεκτικών, υποστηρικτικών και ενσυναισθητικών κοινοτήτων

Αγρο-επιχειρηματικότητα

Η αγροτική επιχειρηματικότητα αναφέρεται στη διαδικασία ίδρυσης, οργάνωσης και διαχείρισης μιας επιχείρησης στον αγροτικό τομέα. Αυτός ο τύπος επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει τον εντοπισμό ευκαιριών, την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και τη δημιουργία προϊόντων ή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που σχετίζονται με τη γεωργία. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της γεωργικής παραγωγής, η δημιουργία βιώσιμων συστημάτων διατροφής και η συμβολή στη συνολική οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής.

Οι αγροτικοί επιχειρηματίες μπορούν να επικεντρωθούν σε διάφορες πτυχές του κλάδου, όπως:

 1. Φυτική και ζωική παραγωγή: Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων γεωργικών τεχνικών, ποικιλιών καλλιεργειών ή φυλών ζώων που μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να μειώσουν το κόστος ή να ελαχιστοποιήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 2. Αγροτική τεχνολογία: όπως η γεωργία ακριβείας, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι αισθητήρες και το λογισμικό διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 3. Προϊόντα προστιθέμενης αξίας: Όπως η επεξεργασία φρούτων και λαχανικών σε μαρμελάδες, σάλτσες ή αποξηραμένα προϊόντα ή η μετατροπή του γάλακτος σε τυρί, γιαούρτι ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα.
 4. Από το αγρόκτημα στο τραπέζι (Farm-to-table) και άμεσο μάρκετινγκ: Καθιέρωση άμεσης σύνδεσης μεταξύ γεωργών και καταναλωτών με την προσφορά εμπειριών “από το αγρόκτημα στο τραπέζι”, προγραμμάτων γεωργίας που υποστηρίζονται από την κοινότητα (CSA), αγορών αγροτών ή διαδικτυακών πλατφορμών πωλήσεων.
 5. Αγροτουρισμός: Ανάπτυξη αγροτικών εμπειριών για τους τουρίστες, όπως διαμονή σε αγροκτήματα, περιηγήσεις σε αγροκτήματα και εκπαιδευτικά εργαστήρια σχετικά με τις γεωργικές πρακτικές ή την παραγωγή τροφίμων.
 6. Βιολογική και βιώσιμη γεωργία: Εστίαση σε φιλικές προς το περιβάλλον και βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, όπως η βιολογική γεωργία, η περμακουλτούρα ή η αναγεννητική γεωργία.
 7. Αστική και κάθετη γεωργία: Διερεύνηση καινοτόμων τεχνικών καλλιέργειας που μπορούν να εφαρμοστούν σε αστικά περιβάλλοντα ή κάθετους χώρους, συμπεριλαμβανομένης της υδροπονίας, της αεροπονικής και της υδατοκαλλιέργειας.
 8. Γεωργική εκπαίδευση και συμβουλευτική: Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και παροχής συμβουλών σε αγρότες, αγροτικές επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους στον γεωργικό τομέα.
 9. Αγροδασοπονία και δασοβοσκήσιμες εκτάσεις: Συνδυασμός της γεωργίας με τη δασοκομία ή τη βόσκηση ζώων για τη δημιουργία πιο βιώσιμων συστημάτων χρήσης γης και την προώθηση της βιοποικιλότητας.

Για να πετύχετε ως αγροτικός επιχειρηματίας, είναι απαραίτητο να έχετε ισχυρή κατανόηση του αγροτικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων και των ευκαιριών του, καθώς και μια σταθερή επιχειρηματική αντίληψη. Επιπλέον, οι επιτυχημένοι αγροτικοί επιχειρηματίες είναι δημιουργικοί, επινοητικοί και πρόθυμοι να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Δια βίου μάθηση

Η δια βίου μάθηση αναφέρεται στη συνεχή, αυτοτροφοδοτούμενη αναζήτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Περιλαμβάνει τόσο τυπικές όσο και άτυπες μαθησιακές εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων, της επαγγελματικής κατάρτισης, της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης και της βιωματικής μάθησης. Η δια βίου μάθηση είναι απαραίτητη στον σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, καθώς επιτρέπει στα άτομα να προσαρμόζονται στις νέες τεχνολογίες, στις απαιτήσεις της εργασίας και στις κοινωνικές προσδοκίες.

Βασικά στοιχεία της δια βίου μάθησης είναι:

 1. Περιέργεια: Μια έντονη επιθυμία για μάθηση και εξερεύνηση νέων θεμάτων, ιδεών και εμπειριών.
 2. Ανοιχτό πνεύμα: Προθυμία ακρόασης διαφορετικών απόψεων και αποδοχής νέων πληροφοριών.
 3. Προσαρμοστικότητα: Η ικανότητα προσαρμογής των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της νοοτροπίας του ατόμου σε σχέση με τις αλλαγές στο περιβάλλον, την αγορά εργασίας ή τους προσωπικούς στόχους.
 4. Αυτο-παρακίνηση: Η ανάληψη της ευθύνης για το μαθησιακό ταξίδι, ο καθορισμός στόχων και η αναζήτηση ευκαιριών μάθησης.
 5. Εκμάθηση εκ της εμπειρίας: Αναστοχασμός επιτυχιών και αποτυχιών, εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων και εφαρμογή τους σε μελλοντικές καταστάσεις.
 6. Δικτύωση: Η δημιουργία συνδέσεων με άλλους που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα ή την ίδια εμπειρία και οι οποίοι μπορούν να παρέχουν υποστήριξη, πόρους και νέες προοπτικές.
 7. Διαχείριση χρόνου: Διάθεση χρόνου για μαθησιακές δραστηριότητες, ακόμη και με άλλες ευθύνες και υποχρεώσεις.
 8. Ψηφιακός αλφαβητισμός: Να αισθάνεστε άνετα με την τεχνολογία και να τη χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά για την πρόσβαση, την αξιολόγηση και τη δημιουργία πληροφοριών.
 9. Κριτική σκέψη: Ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση πληροφοριών από διάφορες πηγές για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων.
 10. Επιμονή: Ξεπερνάει τα εμπόδια και παραμένει προσηλωμένη στη μάθηση, ακόμη και όταν αντιμετωπίζει προκλήσεις ή αποτυχίες.

Αγκαλιάζοντας τη δια βίου μάθηση, τα άτομα μπορούν να ενισχύσουν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, να βελτιώσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους και να συμβάλουν σε μια πιο καινοτόμο, ανθεκτική και ευπροσάρμοστη κοινωνία.